Aquesta web ha estat realitzada per mi mateixa. Si voleu contactar amb mi:.

Esta web ha sido realizada por mi misma. Si quereis contactar conmigo:
This web has been made by myself. If you want to contact me:

Independència 364 1er 2a o8026 Barcelona

93 348 14 18 93 750 27 75 63 952 57 71
telèfons
email: marga@margavernetta.com